Chodzieski Dom Kultury zaprasza na zajęcia nauki gry na harmonijce ustnej.

Spotkanie organizacyjne 5 października w Chodzieskim Domu Kultury. Ul. Strzelecka 15