Szkoła gry na harmonijce ustnej to projekt multimedialny – online. Uczestnikami mogą zostać mieszkańcy każdego rejonu Polski, bez względu na wiek i umiejętności. Działając międzypokoleniowo otwieramy szerokie możliwości realizacji własnych pasji i marzeń każdemu Polakowi. Zajęcia będą odbywać się online przez bardzo przyjazną platformę. Elastyczność w dostosowaniu godzin zajęć i możliwość prowadzenia zajęć z podziałem na grupy daje wysokie możliwości aktywnej realizacji nauki gry. Zajęcia raz w tygodniu, w grupach pięcioosobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

„Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”