Płyta „Wolność” Michała Giercuszkiewicza została nominowania do nagrody Fryderyk.