Płyta “Wolność” Michała Giercuszkiewicza została nominowania do nagrody Fryderyk.